• Pts. Eyl 26th, 2022

Ahlakın olmadığı yerde zulüm vardır

Byadmin

Eyl 22, 2022

Vatanımızda siyasetin çökmesinin en başta gelen sebebi, politika yapanların birçoğunun ahlaken temayüz etmemiş olmalarıdır.

İnsanlar içinde köklü bir terbiye ve hakkaniyet anlayışı olmadan, sulh, rahatlık ve bilhassa siyasette de hoşgörü ortamı oluşamaz. Zira insan her şeyden ilkin içsel bir varlıktır. 

Tarihen durağan(durgun) olduğu suretiyle, ahlakın bulunmadığı yerlerde ve vicdanın tıkandığı durumlarda, kanunlar tam olarak uygulanamaz.

Böylece devleti yönetim edenler başarı göstermiş olması imkansız. Zira devletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker. Kadim medeniyetlerin çökme sebebi de ahlaksızlıklardır.

Bu bölüm, mevzuyla ilgili referans noktalarını ihtiva eder. (Related Nodes field)

Onun için belirtelim ki, ülkelerin kalkınmaları sanayileşmelerinden evvel ahlakla sağlanabilir, servetleri yardımıyla sağlanamaz. 

Bundan dolayı devletleri yönetim edenler insanlardır. İnsan ahlaken bozuk olursa, o vakit her türlü gayrı etik işlere tevessül eder.

Dünyevileştiği için helal-haram ayrımı yapmadan, karnını doyurur. Onun için bu benzer biçimde insanlara güvenilmez.

Bundan dolayı terbiye daima ihtirasları denetim eder. Doğrusu vicdan, tabanca olarak kullanılır. İnsanlarda terbiye güzelliği, insanların asaletinden neşet eder.

Nitekim derler ki:

Ahlâk iledir kemâl-i âdem
Ahlâk iledir nizâm-ı âlem

Onun için başta siyasiler olmak suretiyle, hepimiz ahlakını güzelleştirmeye çalışmalıdır. Zira terbiye en geçerli servettir. İnsanı sempatik kılar, albenisini artırır. 

Etik değerler evrenseldir. Her inanç sahibine şamildir. Bunun istisnası olmaz.

Terbiye sahibi insan;

  • Çalmaz
  • Soymaz
  • Sömürmez
  • Rüşvet almaz
  • Rüşvet vermez
  • Kamu malına göz dikmez
  • Kul hakkına dokunmaz
  • Yalan konuşmaz
  • Devletine, milletine ihanet etmez

Bu özelliklerin temerküz etmiş olduğu bir insan, yanlışa, siyaseten de olsa, düşmez. Geçici bir dünya için ahiret yaşamını çok kötü etmez.

Bu özelliklerden bihaber olanlar, bulundukları makamları sömürür, irileştikçe irileşir. Böylece değersiz bir leşe döner.

İyi terbiye sahibi olmanın en mutlu sonucu, güvenilir bir insan olmaktır. Güzel terbiye güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve fenalık yapmamaktır.

(Hasan Basri)

Ülkemizi yönetecek olanlar, bu terbiye düzeyinde olmalı ki, şaibeden kendilerini koruyabilsinler.

Toplum hayatında rahatlık, kuvvetten ve servetten değil, hakkaniyet ve ahlaktan neşet eder. 

Güç, kuvvet ve servet, ahlakla bezenmez ise, insanı canavarlaştırır. Rahatlık bozucu olur. Siyaseti, idareyi bozar. Toplumu kaosa götürür. Rütbesi, makamı ne olursa olsun, bu gibilerden hayırlı hizmet beklenemez.

Bundan dolayı seçeceğimiz, makamlara belirleme edeceğimiz insanlarda ahlaklı olanların sayısını çoğaltmak için çalışmalıyız.

Zira hiçbir kanun, ne kadar muhteşem olursa olsun, bir tembeli çalışkan, bir müsrifi iktisatlı ve bir sarhoşu ayık yapmaz. İnsanı tezyin eden, içsel yapılanmadır. 

Millet olarak bu hususlara dikkat etmeden oy kullandığımız müddetçe, sıkıntılardan kurtulmamız düşünülemez.

Ahlaksız dosttan, ahlaklı düşman daha azca zararlıdır. Fakat:

Zâhirde görüp bizleri sanma ukalâyız
Biz bir sürü insan sıfatında budalayız

(Ziya Paşa)

Netice olarak denebilir ki;

Ahlâksız odur, dünya için gam yiye
Ne bilirsin kim kazana, kim yiye

Kalınca selametle. 

 

 

*Bu makalede yer edinen fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan