• Per. Eyl 29th, 2022

HDP kendi adayıyla seçime girmeli

Byadmin

Eyl 19, 2022

Kati yargı belirten cümlenin devamı ‘zira’ bağlacıyla pekiştirildiğinde anlamca anlaşılırlığı güçlenir.

Haziran 2023 seçimleriyle ilgili olarak tartışılan temel mevzu -özellikle karşıcılık cephesinde- adaylık sorunudur.

Dolayısıyla başlıkta belirtilen yargı cümlesi de bu probleminin paydaşı olarak HDP’nin takınacağı tutuma ilişkin bir beyandan ibarettir. 

Mevcut politika atmosferindeki temel münakaşa mutlak olarak iki adaylı bir seçim stratejisine dayanıyor.

Bir yanda iktidar bloğunun talibi Erdoğan ve ona karşı tüm karşıcılık kesimlerini söylem ve eylemde birleştirecek ‘ortak karşıcılık’ talibi.

İki adaylı seçim stratejisini gerekçelendiren muhalefetin ortak aday söylemini etkileyen unsur yüzde 50+1 gerçekliğidir.

Verili durumda bu sayısal çoğunluğu elde edemeyenin seçimi kazanma şansı yoktur.

Öteki bir gerçeklik de hiçbir karşıcılık blokunun tek başına mevcut iktidar blokuna karşı alternatif oluşturamamasıdır. Kısaca bir zorunluluk durumu var.

Bu zorunluluk durumuna dayalı olarak kamuoyunda pekiştirilen bir ortak aday gereksinimi söz mevzusudur.

Tüm kamuoyu anketlerinin neredeyse ortak sorusu:

Erdoğan’a karşı kimin kazanma şansı vardır?

Nicel araştırma tekniğinin kullanıldığı bu anketlerde seçmenin tercih edilen araştırma evreni içinde bir seçeneği işaretleme haricinde düşüncesini yansıtma imkânı yoktur.

Ortaya çıkan sayısal veriler üstünden en oldukca beğeni alanın karşıcılık talibi olması gerektiği kabulü dayatılmaktadır. 

Meseleye başka bir cepheden bakalım. Nicel bir araştırmaya mecliste grubu bulunan siyasal partilerin yüksek oy aldıkları bazı illeri kapsayan bir evren oluşturulalım.

Haziran 2018 seçim neticeleri esas alınarak İstanbul (Ak Parti yüzde 42,7), İzmir (CHP yüzde 41,3), Osmaniye (MHP yüzde 31,7), Antalya (Akşener yüzde 13,5) ve Diyarbakır (HDP yüzde 65,5) illerini kapsayan bir anket emek harcaması yapılmış olsun. 

Anket sorusu da şu olmuş olsun:

Geleceğin Türkiye’sinin yönetimsel ve siyasal sisteminin hangisi olmasını tercih edersiniz? 

  1. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi
  2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 
  3. Merkezi hükümetin azca yetkili olduğu federal başkanlık sistemi.

Oluşturulan evren içinde araştırma sonucunun ne çıkacağını tahmin etmemiz zor olmasa gerekir.

Ağırlıklı olarak birinci ve ikinci seçeneklerde bir yoğunluk çıkacak ve Diyarbakır sonucu da anlamlı bir farklılık oluşturacaktır.

Bu anlamlı sonucun genel içindeki tesiri düşük kalacağından çoğunluk beyanı genel kabul görecektir. 

Toplumsal bilimin bir araştırma tekniğine dayalı olarak ortaya çıkardığı sonuca anlamlı farklılık gösteren Diyarbakırlı seçmenin itiraz etmesi ne yazık ki anlamlı olmayacaktır.

Politika bilimi açısından literatürde karşılığı olmayan ilk iki seçenekten birini -muhtemelen- çoğunluk iradesinin beyanı olarak öne çıkacaktır. 

Bu durumda sorulacak başka bir sual var:

Türkiye’nin verili siyasal ve yönetimsel sistemi içinde kendisini mutlu hissetmeyen kesim yada kesimlerin irade beyanlarının bir anlamı olmayacak mı?

Bu bölüm, mevzuyla ilgili referans noktalarını ihtiva eder. (Related Nodes field)

İki bloklu mevcut siyasal denklemde bu probleminin bir cevabı yoktur.

HDP’yi Türkiye siyasal sisteminde var eden ve farklılaştıran nokta burada belirginleşiyor.

Çoğunluk iradesi içinde kendilerini mutlu hissetmeyenlerin beklentilerine cevaben mevcud bir siyasal oluşum olarak HDP’nin iki bloka indirgenmiş siyasal denklemi tersyüz etmesi beklenir. 

Verili tablo üstünden devam edelim. 

Birincisi; Ak Parti ve bileşenlerinin oluşturduğu milliyetçi-muhafazakâr blokun tahkim etmiş olduğu sisteme karşı eskiyle karışık -ağırlıklı olarak Fransız yarı-başkanlık sisteminden uyarlanma- güçlendirilmiş parlamenter sistem öneren Kemalist-milliyetçi-muhafazakâr eğilimlerden oluşan 6 bileşenli blok. 

İkincisi; her iki blokun da beklentilerine yanıt vermediği kültürel, dini ve etnik kimliklerin kendilerini içinde ifade edebileceklerin geleceğin Türkiye’sinin siyasal sistemini öngören HDP’de vücut gören blok. 

Üçüncüsü; siyasal vizyon ve gelecek tasavvurları değişik bloklar söz mevzusudur. HDP’nin iki bloktan birisiyle diğerine karşı ortak adayda birleşmesi kolay olmadığı şeklinde akilane bir yaklaşım da değildir. Zira esas olan milletvekilliği seçimlerinde elde edilecek sonuçla beraber kendi siyasal tabanının beklentilerini siyasal iktidara -kim olduğu fark etmeksizin- kabul ettirmesi şansı ziyadesiyle olacaktır.  

Dördüncüsü; HDP ve öteki sol bileşenlerin 6’lı Bileşen blokundan beklentisi olan ortak adayın açık müzakereyle belirlenmesi gerçekçi değildir. 6’lı bileşen blokunun hem söylem hem de eylemde HDP’nin üstüne inşa edilmiş olduğu toplumsal gereksinimlere bir cevabı yoktur.

Dolayısıyla “kimi aday yapacağınızı bizlere de problem” yönlü beklentinin bir karşılığı bulunmamaktadır. 

Öyleyse “ne yapmak gerektiği” sorusunun cevabına gelelim.

Yine olacak fakat belirtmek gerekir ki verili siyasal konjonktürde karşıcılık bloğunu tek aday çevresinde birleştirme arayışı HDP’yi var eden siyasal zeminle uyuşan bir yaklaşım değildir.

HDP’nin üstüne inşa edilmiş olduğu üçüncü alan düsturunun gereklerine uyarak ortak aday söyleminden ziyade HDP siyasetinin farklığını ve geleceğin Türkiye’si vizyonunu özetleyen bir seçim stratejisine gerekseme var. 

Bunun için; 

  1. Bu coğrafyada yaşayan tüm farklılıkların kendilerini içinde ifade edebilme imkânı bulmuş olduğu siyasal sistem vizyonunu anlatmak,
     
  2. İradi entegrasyon dayatmalarına alternatif olarak tüm farklılıkların gönüllü birlikteliğine dayalı mahalli inisiyatiflerin kuvvetli kılındığı yeni bir yönetimsel sistem ve 
     
  3. Her insanın ve her kesimin hak, hakkaniyet ve eşitlik koşulları içinde yaşamış olduğu geleceğin Türkiye’si stratejisini tahkim edecek politika söylemini güçlendirmek için “ortak aday” söyleminden ziyade “Kendi adayıyla” yola çıkması gerekir. 

 

 

*Bu makalede yer edinen fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan