• Per. Ara 1st, 2022

Türkiye “Tümüyle reddediyoruz” demişti… İşte skandal AB Komisyonu 2022 Türkiye Raporu

Byadmin

Eki 12, 2022

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer edinen “Türkiye Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı.

AB Komisyonunun Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Şimal Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova’ya ilişkin son değerlendirmelerin yer almış olduğu 2022 Genişleme Paketi, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Görevli Üyesi Oliver Varhelyi tarafınca duyuruldu.

Türkiye ile ilgili demokrasi, temel haklar, yargı benzer biçimde mevzularda önceki yıllarda açıklanan raporlarda yer verilen eleştiriler, bu yıl da tekrarlandı.

Dış siyaset, göç, iktisat, enerji benzer biçimde başlıklarda da Türkiye hakkında pozitif yönde ifadelere yer verildi.

TÜRKİYE’YE DEMOKRASI VE YARGI DERSİ VERİLMEYE KALKILDI

Raporda, “demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler olduğu, gerilemenin ve başkanlık sisteminde yapısal eksikliklerin devam etmiş olduğu, parlamentonun hükümeti görevli tutmak için lüzumlu araçlardan yoksun kalmaya devam etmiş olduğu, yürütme, yasama ve yargı içinde sağlam ve etkin bir kuvvetler ayrılığı sağlanmadığı, yürütme organının demokratik hesap verebilirliğinin seçimlerle sınırı olan kalmaya devam etmiş olduğu” iddia edildi.

“GÜNEYDOĞU’DAKI DURUM ÖZELLİKLE ENDIŞE VERİCİ”

Yargı alanında, terörle bağlantılı suçlarla ilgili Meclisteki karşıcılık partilerinin üyelerini dizgesel olarak hedef almaya devam etmiş olduğu, yasal çerçevenin seçimler ve siyasal partiler için sorunlu olmaya devam etmiş olduğu, iktidarın karşıcılık partilerinin belediye başkanlarına baskı yaptığının savunulduğu raporda, “Güneydoğu’daki durumun bilhassa kaygı verici olduğu” öne sürüldü.

SELAHATTİN DEMIRTAŞ VE OSMAN KAVALA KARARLARINA TEPKİ

İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bozulmasının sürdüğünün savunulduğu raporda, muhteşem hal esnasında alınan önlemlerin çoğunun yürürlükte kalmaya devam etmiş olduğu, yasal çerçevenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği iddia edildi.

Raporda, “Türkiye’nin bilhassa Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında olmak suretiyle belirli AİHM kararlarını uygulamayı devamlı olarak reddetmesi, yargının internasyonal ve Avrupa standartlarına bağlılığı ve Türkiye’nin hukukun üstünlüğünü ve temel haklara saygıyı teşvik etme taahhüdü mevzusunda ciddi bir kaygı deposudur.” denildi.

2021’de kabul edilen insan hakları fiil planının uygulanmaya devam edilmiş olduğu sadece genel insan hakları durumunda iyileşmeye yol açmadığının ileri sürüldüğü raporda, ifade özgürlüğü mevzusunda son yıllarda görülen ciddi gerilemenin devam etmiş olduğu, devlet kurumlarının uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler ile adli ve yönetimsel yollarla artan baskının, ifade özgürlüğünün kullanımını baltalamaya devam etmiş olduğu savunuldu.

Raporda, “LGBTIQ kişilere” yönelik cinsiyete dayalı sertlik, ayrımcılık ve nefret söyleminin ciddi bir kaygı mevzusu olduğu iddia edildi.

ABD’DEN TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE TEPKİ

Raporda, Irak ve Suriye’deki güvenlik ve askeri operasyonların sürdürüldüğü, terör örgütü PKK tarafınca tekrarlanan terör eylemleriyle sınır bölgelerinde güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

AB’nin, PKK’nın saldırılarını açık bir halde kınadığı vurgulanarak, “Hükümetin terörle savaşım mevzusunda meşru bir hakkı ve sorumluluğu vardır sadece bunu hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve temel özgürlüklere uygun olarak yapması esastır. Terörle savaşım tedbirleri orantılı olmalıdır. Sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için inandırıcı bir siyasal sulh sürecinin tekrardan başlaması mevzusunda herhangi bir gelişme olmadı.” görüşü paylaşıldı.

– SİVİL TOPLUM, KAMU YÖNETIMI

Raporda, sivil cemiyet örgütlerinin artan baskıyla karşı karşıya kaldıkları, ordu, polis ve danışma servislerinin hesap verebilirliğinin fazlaca sınırı olan kalmış olduğu iddia edilerek, Türkiye’nin kamu yönetimi reformu alanında orta derecede hazırlıklı olduğu, idarenin hesap verme sorumluluğunun yetersiz kalmış olduğu, insan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi gerektiği ileri sürüldü.

– YOLSUZLUKLA VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

AB Komisyonunun raporunda, Türkiye’nin yolsuzlukla savaşım mevzusunda hazırlıkların erken bir aşamasında kalmış olduğu, yolsuzluk davalarının kovuşturulması ve karara bağlanmasında yasal çerçevenin yanı sıra kamu kurumlarının hesap verebilirliği ve şeffaflığının iyileştirilmesi gerektiği savunuldu.

Raporda, Türkiye’nin organize suçla mücadelede belli bir düzeyde hazırlıklı olduğu, Türk veri koruma mevzuatının hemen hemen AB müktesebatıyla uyumlu olmaması sebebiyle Europol ile ciddi kabahat ve terörle mücadeleden görevli Türk makamları içinde kişisel verilerin değişimine ilişkin internasyonal bir anlaşmanın yapılması gerektiği kaydedildi.

– GÖÇ VE SIĞINMA POLİTİKASI

Göç ve sığınma politikası mevzusunda Türkiye’nin bir miktar ilerleme kaydettiği, İran ile kara sınırının gözetlenmesi ve korunmasına yönelik kapasitenin daha da güçlendirilmesi mevzusunda bazı ilerlemeler kaydedildiği anımsatıldı.

AB ile göç mutabakatının işlerliğini sürdürmesine karşın 2021’de, 2020’ye kıyasla bir çok güzergahta gelen düzensiz göçmen sayısının arttığı sadece bu artışın kısmen 2020’de bölge ülkelerince Kovid-19 salgınını denetlemek için alınan önlemlerin kaldırılması sebebiyle olabileceği aktarıldı.

Raporda genel olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki yasa dışı sınır geçişlerinin sayısının göç mutabakatı öncesine gore mühim seviyede düşük kalmış olduğu vurgulandı.

“Türkiye, dünyanın en büyük sığınmacı topluluklarından birine ev sahipliği yapmak ve gereksinimlerini karşılamak için mühim çabalar göstermeye devam etti” denilen raporda, ülkede artan sığınmacı varlığını ele almak için etkili entegrasyon önlemlerine gerekseme olduğu savunuldu.

TÜRKİYE VİZE SERBESTISI İÇİN HİÇBİR KRİTERI KARŞILAMADI

Raporda, vize serbestisi için hiçbir kriterin karşılanmadığı, Türkiye’nin halen vize politikasına ilişkin mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmesi gerektiği dile getirildi.

– TÜRKİYE DIŞ POLİTIKADA AB İLE ÇELİŞİYOR

Raporda, “Türkiye’nin tek taraflı dış politikası bilhassa Suriye ve Irak’taki askeri harekatı ve Rusya’ya karşı AB’nin kısıtlayıcı tedbirlerine uyum sağlamaması sebebiyle ortak dış ve güvenlik politikası (ODGP) kapsamındaki AB öncelikleriyle çelişmeye devam etti.” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE’NİN LİBYA’YA ASKERİ DESTEĞİ YANLIŞ

Türkiye’nin, karaya yabancı savaşçıların konuşlandırılması da dahil olmak suretiyle Libya’ya askeri desteği ve IRINI Operasyonu’na yönelik ısrarlı eleştirileri ve iş birliği eksikliğinin, AB’nin BM tabanca ambargosunun uygulanmasına olan etkin katkısına zarar verdiği iddia edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, Suriye krizinde tehlikeli sonuç öneme haiz bir erkek oyuncu olmaya devam ediyor ve AB ile istikrarlı ve müreffeh bir Suriye hedefini paylaşıyor. Bununla beraber birlikleri, bölgede ve şimal Suriye’nin öteki bölgelerinde mühim bir varlığını sürdürdü. Türkiye’nin şimal Suriye’den meydana gelen güvenlik endişeleri, askeri harekatla değil, siyasal ve diplomatik yollarla ve internasyonal insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde ele alınmalıdır.”

Raporda, Türkiye’nin, Rusya’nın Ukrayna’da başlatmış olduğu savaşla ilgili, bunu bir harp olarak tanımış olduğu ve kınadığı, Montrö Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyduğu, Türk şirketlerinin Ukrayna’ya askeri cephane sattığı, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmayı, gerilimi azaltma ve ateşkes sağlamayı, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için diplomatik bir girişimde bulunmuş olduğu vurgulandı.

“TÜRKİYE RUSYA’YA YÖNELIK AB YAPTIRIMLARINA UYUM SAĞLAMIYOR”

“Ukrayna ve Rusya’nın 22 Temmuz’da İstanbul’da üstünde anlaşmaya vardıkları, BM ve Türkiye’nin aracılık etmiş olduğu antak kalma, anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmada da yer edinen Türkiye’nin yapıcı görevi olmasaydı mümkün olmazdı.” denilen raporda, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik AB yaptırımlarına uyum sağlamaktan kaçındığı savunuldu.

TÜRKİYE EGE’DEKİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Raporda, “Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltmanın arkasından Aralık 2020’den bu yana AB-Türkiye ilişkilerinde gözlemlenen iyileşen dinamik, Ege’deki gerilimlerin Nisan 2022’de tekrardan başlamasından ilkin birkaç ay sürdü.” denildi.

“EKONOMİ ALANINDA HERHANGI BİR İLERLEME KAYDEDİLMEDİ”

Raporda, “Türkiye ekonomisi oldukça ileri düzeydedir sadece raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.” değerlendirmesinde bulunulmuş oldu.

Para politikasının yürütülmesi, kurumsal ve düzenleyici ortam benzer biçimde mühim öğelerde gerileme olduğu iddia edilen raporda, Türkiye’de piyasa ekonomisinin muntazam işleyişine ilişkin ciddi endişelerin sürdüğü açıklandı.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgınının arkasından kuvvetli şekilde toparlandığına işaret edilerek, ülkenin 2021’de yüzde 11,4, 2022 yılı ilk yarısında Rusya-Ukrayna savaşına karşın de yüzde 7’den fazla büyümüş olduğu kaydedildi.

– ENFLASYON YÜZDE 80’I AŞTI

Türkiye’de gevşek para politikası ve güvenilirliğin düşük olması sebebiyle Türk lirasının zayıfladığı öne sürülen raporda, resmi enflasyonun yüzde 80’i aşarak son 20 senenin en yüksek seviyesine çıkmış olduğu hatırlatıldı.

Raporda, ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışın dış dengesizlikleri genişlettiğine işaret edilerek, bunun artan belirsizlik ve düşük biriki seviyesinin olduğu bir ortamda mühim bir kırılganlık olduğu iddia edildi.

– BÜTÇE PERFORMANSI İYİ

Bütçe uygulamasının planlanandan daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekilen raporda, kamu borcunun arttığı açıklandı.

Raporda, kurumsal ve düzenleyici ortamın, bilhassa öngörülebilirlik, şeffaflık ve düzenlemelerin uygulanması açısından kırılgan olmaya devam etmiş olduğu savunuldu.

KAYIT DIŞI SEKTÖR UYARISI

“Ticari uyuşmazlıkların çözümünün iyileştirilmesi için bazı mühim adımlar atılmıştır” ifadesine yer verilen raporda, kayıt dışı sektörün halen ekonomik faaliyetin mühim bir bölümünü oluşturduğuna yer verildi.

Raporda, fiyat belirleme mekanizmalarına kamu müdahalesi yapıldığına dikkat çekilerek, kamu desteklerinin uygulanmasında eksiklikler olduğu ifade edildi.

– BANKACILIK SEKTÖRÜ İSTİKRARLI

Bankaların ana para yeterliliğinin düzenleyici gereksinimlerinin üstünde olduğuna işaret edilen raporda, “Bankacılık sektörü büyük seviyede istikrarlı kaldı.” değerlendirmesinde bulunulmuş oldu.

Raporda, takipteki kredilerin azaldığı ve karlılığın arttığı, sadece dolarizasyon ve finansal risklerinin yükseldiği aktarıldı.

İşgücü piyasasının, salgının etkisinden kurtulmuş olduğu bildirilen raporda, cinsiyet ayrımı, yüksek genç işsizlik oranı ve bölgesel eşitsizliklerin devam etmiş olduğu kaydedildi.

– REKABETTE İYİ DÜZEYDE

Raporda, Türkiye’nin AB’deki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesi mevzusunda iyi düzeyde olduğuna dikkat çekildi.

– ENERJİDE İLERLEME

“Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin payının artırılmasına ilişkin ilerlemeler devam etmiştir” ifadesi kullanılan raporda, mahalli içerik gereksinimi uygulamalarının genişletildiği açıklandı.

Raporda, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği kapsamındaki taahhütlere uyumsuz olan bazı vergileri kaldırdığına işaret edilerek, yükümlülüklerden sapmanın ikili ticareti engellediği iddia edildi.

Türkiye’nin kamu ihaleleri alanında bir seviyede hazırlıklı olduğuna işaret edilen raporda, bu mevzuda AB müktesebatına tam uyumun hemen hemen gerçekleşmediği vurgulandı.

– ŞİRKETLER HUKUKU İLERİ DÜZEYDE

“Türkiye mali denetim mevzusunda iyi bir hazırlık düzeyine haizdir” görüşü paylaşılan raporda, Türkiye’nin firmalar hukuku alanında oldukça ileri bulunduğunun altı çizildi.

Raporda, Türkiye’nin fikri iyelik hukuku alanında iyi bir hazırlık düzeyine haiz olduğuna işaret edilerek, bu alanda yaptırımların iyileştirilmesi gerektiği savunuldu.

Rekabet politikası alanında ülkenin belirli bir hazırlık seviyesinde olduğu anlatılan raporda, Türkiye’nin finansal hizmetler alanında da iyi bir seviyede bulunmuş olduğu kaydedildi.


KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan