• Sal. Kas 29th, 2022

Tütün piyasasına sıkı denetim: Teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Byadmin

Eki 19, 2022

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife nazaran, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen hususi etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen yada işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını elde eden Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fizyolojik yada bilişim kanalıyla müdahale ederek Gömü ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi ihtiyaç duyulan belge, data yada verilerin iletilmesini önleyenler yada bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine niçin olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron üreticilerine tesis kurma zorunluluğu

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için senelik 2 milyar tane üretim kapasitesine haiz tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Ziraat ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen hususi etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden yada işaretlemeden makine emek verme testleri, ürün denemeleri yada tecrübe etme üretimi yapanlara, 10 bin liradan azca olmamak suretiyle üretilen her bir tane başına 1 lira yönetimsel para cezası verilecek.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, makine emek verme testleri, ürün denemeleri yada tecrübe etme üretimi kapsamında üretilen makaron ve sigaraları süresi içinde imha etmeyenlere, 10 bin liradan azca olmamak suretiyle, üretilen her bir tane başına 1 lira para cezası uygulanacak.

Üreticilerden 50 milyon liraya kadar güvence alınacak

ÜİS’e usulsüz müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Savaşım Kanunu’na aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere, Ziraat ve Orman Bakanlığının düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin verilen belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yada mahkeme sonucu kesinleşinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz mevzusu tesis yada iş yeri için başka bir gerçek yada tüzel kişiye belge verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar güvence alınacak.

Bu kapsamda izin, uygunluk ve yetki belgesine doğal olarak faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri güvence verilinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz mevzusu tesis için başka bir gerçek yada tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek. Bu kapsamda alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen meblağ, alacaklı idareler içinde garameten bölme edilecek.

Yetkisiz tütün ticareti yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili yada süre uzatımına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için süresinde ödenmeyen yönetimsel para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve yönetimsel para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilecek.

Kullanılma zorunluluğu getirilen hususi etiketi yada işareti olmayan hususi tüketim vergisine doğal olarak makaron tespitlerinde, söz mevzusu ürünleri belirli sayıda bulunduran, üreten yada ithal edenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen görevli tutulacak.

Ziraat ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan yada bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sinyal alınamayan cihazlar 1 yıl sonrasında pasife alınacak

7 yıl olan elektronik iletişim şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl süresince sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI’leri, Data Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafınca pasife alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik detayları kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ilişik bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik detayları başka bir işleme gerek kalmaksızın yine kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik detayları bu suretle yine kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK’nin düzenlemeleri kapsamında müracaat yapılması gerekecek.

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için senelik 2 milyar tane üretim kapasitesine haiz tesis kurma zorunluluğu ile Ziraat ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan yada bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayım tarihinde, öteki maddeleri ise 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.


Mehmet Küçükkahveci .
Haber7.com – Gece Sorumlusu

Haber 7 - Mehmet Küçükkahveci .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan